Historie pivovaru

Pivovar v Dobrušce se honosí dlouholetou historií sahající až do roku 1870 a pivovarnictví v Dobrušce dokonce až do roku 1320.

Novodobá historie pivovaru začíná rokem 2007, kdy nevyužívané objekty dobrušského pivovaru a sladovny odkupuje rodina Vedrových, která pod hlavičkou společnosti Staročeský pivovárek Dobruška začíná s opětovnou rekonstrukcí celého areálu. V lednu 2008 je obnoven provoz sladovny a v srpnu 2008 je uvařena po 13 letech, na původní varně, první várka piva – 12° Rampušák.
V současné době vyrábí pivovar stabilně pět druhů piv, a to 11° světlý ležák, který je distribuován ve filtrované i nefiltrované podobě, dále pak 12° světlý ležák, 13° polotmavý speciál a 15° světlé speciální pivo, které se vyrábí pouze jako nefiltrované. Piva jsou stáčena do sudů o objemu 20, 30 a 50 litrů, do PET lahví o objemu 1,0 a 1,5 litru a skleněných lahví s patentním uzávěrem o objemu 0,75, 1,0 a 2,0 litry. Mimo uvedený sortiment jsou na trh uváděna speciální piva, určená pro vánoční nebo velikonoční nabídku, případně pro akce, které pivovar pořádá ve sklepní pivovarské restauraci, a někdy zkrátka jen tak, pro obohacení nabídky během roku. Od roku 2010 probíhá každoročně v srpnu Den otevřených dveří pivovaru, kdy je celý areál zpřístupněn pro exkurze, na nádvoří a v pivovarské zahradě probíhají koncertní vystoupení. Na čepu jsou vždy všechna vyráběná piva, včetně pro tento den připraveného speciálu.
Všechna naše piva získala za krátkou dobu svého působení na trhu řadu ocenění v odborných degustacích, kterých si velmi vážíme a která potvrzují kvalitu piv, která vyrábíme z vlastního sladu na původní varně z roku 1936, klasickým dvourmutovým způsobem. V průběhu několika let se podařilo kompletně a citlivě zrekonstruovat objekty sladovny a pivovaru, se zachováním a zprovozněním zachráněných původních technologií, což přineslo uznání ve formě zápisu souboru věcí a objektů pivovaru v Dobrušce do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky v roce 2015.

Piva vyráběná v Rodinném pivovaru v Dobrušce můžete přímo u zdroje ochutnat v naší Pivovarské hospůdce, nebo v Pivovarské sklepní restauraci při některé z akcí, které jsou pivovarem pravidelně pořádány.


Náš příběh Šipka