Zásady ochrany osobních údajů

Takže, tady Vám řekneme jaké jsou Podmínky ochrany osobních údajů

Vezmeme to všechno popořádku, tak jak se má a jak je dle zákona nutné. Pojďme na to!

 

I. Základní ustanovení

 1. My, jakožto Váš známý Rodinný pivovar Rampušák na jehož stránkách se vědomě nacházíte a objednáváte si službu Rozvoz piva až domů, jsme správcem Vámi zadaných osobních údajů. To vše dle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Budeme tomu dále říkat jen „GDPR“. Jo a my jakožto společnost a správce Vašich osobních údajů s přesnými údaji: Rodinný pivovar Rampušák s.r.o., Křovická 267, 518 01 Dobruška s IČO: 62062247, spol. zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, složka 7349 budeme dále v těchto podmínkách vystupovat jako „správce“
 2.  Osobními údaji se samozřejmě rozumí ty údaje, které nám Vy jako objednávající poskytnete do objednávkového formuláře. Vás, naše skvělé zákazníky, budeme v tomto textu tedy dále nazývat jako „objednávající“. Jak jsme již zmínili výše, osobními údaji, které zpracováváme a Vy nám je tímto dobrovolně poskytujete se rozumí informace o  Vaši fyzické osobě (jméno, přijímení, lokační údaje, adresa, telefonní číslo, email, dále jsou to také síťové identifikátory). Dále tedy jen „osobní údaje“.
 3. Zaškrtnutím tlačítka „souhlasím se zpracováním osobních údajů objednávající souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů správcem (tedy námi, pivovarem :)) a to pro účely realizace závozu objednaného zboží – tedy našeho Dobrušského piva či propagačníh předmětů našeho pivovaru – na Vámi zvolenou adresu, kterou jste uvedli Vy jakožto objednávající při realizaci objednávky přes objednávkový formulář.

 

II. Osobní údaje, které zpracováváme a proč

 1. Jako hlavní jsou tedy ty údaje, které jste nám jako objednávající poskytl při plnění objednávky – objednávkového formuláře.
 2. Pokud si jako objednávající zaškrtnete políčko, že souhlasíte se zasíláním reklamních a informačních emailů, zpracujeme tedymy jakožto správce Vaši emailovou adresu pro tyto účely. Stane se pak tedy, že Vám sem tam přijde od nás zpráva, že jedeme zase Vaším směrem s pivem, zda-li nemáte zase chuť nechat si přivézt nějakou tu zásobu piva a nebo také, co jsme uvařili za novinky! Vaše elektronické informace a emailovou adresu tedy využíváme pro marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení a novinek) podle čl. 6 odstavce 1 písmena f) GDPR
 3. Účelem zpracování osobních údajů o objednávajícím je pro nás jakožto správce hlavně a v první řadě tedy vyřízení Vaší objednávky. A to tak, že dokonale! Tedy alespoň se o to vždy snažíme. Díky Vámi poskytnutým osobním údajům Vám můžeme zaslat potvrzení objednávky, případně se domluvit na čase doručení a nebo pokud nastanou nějaké problémy Vás hladce kontaktovat a vše vyřešit k Vaší plné spokojenosti!
 4. Marketingová činnost. Dále jak jsme již zmínili několikrát výše, zpracováváme Vaše údaje pro marketingovou činnost jako je zasílání obchodních sdělení, informací, novinek a činění dalších marketingových aktivit.
 5. Automaticky zpracováváme také cookies. Jasně, jasně, co je to vlastně cookies? Je to takový „malý texťák“, textový soubor, který vznikne vždy když navštívíte jakoukoliv webovou stránku, tedy ne jen tu naší, je to naprosto standartní věc, která ukládá informace o využívání našich stránek. Ani tady se nemusíte bát, pomocí cookies totiž nelze identifikovat jednotlivé uživatele, jen tedy vidíme jak naše stránky Vy jako návštevníci používáte a díky tomu je můžeme skvěle přizpůsobit. Poznatky z těchto cookies pak dokážeme využít také při marketingu a zobrazování reklam na jiných webech, tak aby pro Vás byly reklamy relevantní. Nastavení cookies si můžete sami regulovat a to buď přímo ve Vašem prohlížeči, přípdně použitím dalších aplikací a nebo anonymním režimem.

 

III. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 1. My jakožto správce uchováváme Vaše (objedávajícího) osobní údaje, ke kterým byl udělen souhlas po dobu 5 let nebo do odvolání takového souhlasu.
 2. To samé platí také tedy pro marketingové účely a sdělení. Pokud jste tedy při objednávce zaškrtli, že chcete dostávat informace emailem o novinkách a dalším závozu, jsou osobní údaje objednávajícího (Vaše) správcem (námi) uchovávány po dobu 5 let nebo do ovodlání takového souhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů my jakožto správce údaje vymažeme a zbavíme se jich navždy
 4. Cookies o kterých jsme si řekli o pár řádků výše se mažou automaticky po 30 dnech a dále jsou (také naprosto anonymně) uchovávány ve službě Google Analytics.

 

IV. Kdo Vaše osobní údaje vidí a jsou u nás v bezpečí?

 1. Příjemci Vašich osobních údajů, tedy Ti, kteří je vidí a pracují s nimi jsou:
  • osoby podílející se na dodání zboží/vyřízení potřebných služeb nutných k realizaci Vaší objednávky
  • osoby zajišťující pro správce provoz webu a webových stránek a další služby v souvislosti s provozem webu
  • osoby zajišťující marketingové služby pro správce
 2. Osobní údaje objednavatele mohou být zobrazeny pro osoby zajišťující marketingové služby správci a poskytovateli webového rozhraní správce.
 3. Můžeme Vás ujistit a tímto tedy prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí! Jako správci Vašich osobních údajů také prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

V. Vaše práva

 1. Objednávající, tedy Vy máte za podmínek stanovených GDPR samozřejmě práva ve vztahu k Vašim osobním údajů. Můžete tedy kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 2. Dále máte také právo na přístup k Vaším osobním údajům, jejich změnu, opravu či doplnění.
 3. Samozřejmostí je také právo na vymazání Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Stačí tedy dát vědět, ať už písemně, emailem či telefonem a Vaše osobní údaje budou na Váš pokyn vymazány z naší databáze. Vymazání z databáze je tedy možné z těchto důvodů:
  • pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro ty účely, pro které byly získány
  • pokud jste odvolal souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a není z právního hlediska nutné již tyto údaje uchovávat
  • jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně
 4. Právo na informaci o zabezpečení osobních údajů, jsme tu pro Vás a vždy Vám rádi vše sdělíme. S tím také souvisí Vaše právo podat stížnost (pokud si myslíte, že je s Vašimi osobními údaji zacházeno proti předpisům a právům) u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky a zaškrtnutím požadovaných souhlasů z našeho webu (objednávkového formuláře pro rozvoz) potvrzujete tedy, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami ochrany osobních údajů. A jak také uvádíte při zaškrtnutí, že s těmito podmínkami souhlasíte.
 2. Souhlasem s obchodními podmínkami také objednávající (tedy Vy) potvrzujete, že Vámi zadané osobní údaje, které jste vyplnili při realizaci objednávky jsou správné a přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 3. My – tady v pivovaru – správci Vašich osobních údajů jsme opravněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů jsme samozřejmě povinni Vám dát k nahlédnutí – zasláním na Vaši emailovou adresu a zveřejněním na webových stránkách.

Za poslední – Děkujeme a těšíme se na Vaše objednávky! Váš tým Rodinného pivovaru Rampušák z Dobrušky!